Livsåskådningsfrågor?


Att leva sitt liv helt och fullt innebär också att ta ställning till vad jag tänker om livet: Hur svarar jag på frågan om Livets mening? Om min personliga livsmening? Hur förstår jag döden? Var kommer vi ifrån? Vart är vi på väg? För många människor är den materiella verkligheten en självklarhet, en objektiv realitet. Hur ser jag på det? Finns det något bortom det materiella? Finns det någon högre makt? Finns Gud? Och i så fall, hur förstår jag Gud och vad har jag för relation till Gud?

Det här är ett tvärsnitt av frågor som kan exemplifiera det vi menar med livsåskådningsfrågor. Om du känner att du behöver fördjupa din förståelse i dessa och besläktade frågor så är du välkommen att ta kontakt med mig. I en dialog kan vi vidga perspektiven, och jag kan också, utifrån kunskap om olika metoder och filosofiska/existentiella ståndpunkter, ge dig förslag på hur du ska hitta en väg till den del av dig själv som kan ge dig svar.