Konsultation, handledning?Konsultation betyder rådgivning, det handlar alltså om att få råd i frågor som berör psykologin generellt. I snart 30 år har jag arbetat som psykolog och genom utbildning, övriga studier och referenser också kunnat integrera andra livserfarenheter. Detta har skapat en bred bas att utgå ifrån. Konsultationen kan beröra människors utveckling, individuellt eller kollektivt. Den är en tjänst riktad till både privarpersoner, organisationer, företag och myndigheter.
På samma sätt kan handledning innebära ett stöd och en kompetensutveckling till de som kontinuerlgt arbetar med psykologiska frågeställningar. Handledningen läggs ofta upp med ett antal träffar över en bestämd tid. Den syftar förutom en konkret kunskapsöverföring också till en lärande process, där reflektionen över de egna ställningstagandena i förhållande till ett konkret arbetsinnehåll kan utveckla en fördjupad insikt.