The One Mind

”The One Mind”- en workshop utvecklad ur Genpo Merzels Big Mind-process. Big Mind-processen bygger på zenbuddhistisk tradition respektive Voice Dialogue, en form av psykologiskt utforskande av självet, skapat av de två amerikanska psykologerna Hal och Sidra Stone. Big Mind-processen har utvecklats av Dennis Genpo Merzel, zenmunk och tidigare abbott på Big Mind Western Zen Center, Salt Lake City. Under processens gång ges röst åt olika delar av självet och efterhand också åt vårt transpersonella vara. Ett väsentligt syfte är just att öppna upp för en upplevelse, en glimt, av vårt större Själv, the Big Mind/Big Heart. Ken Wilber säger följande om processen: “The Big Mind process is an astonishingly original, profound and effective path for waking up, or seeing one’s True Nature. It is such a simple and universal practice it can be used in any spiritual path you wish, or even by itself, as a practice for realizing your True Self.”
I december (2010) publicerades en färsk studie av effekterna av Big Mind-processen: "Novice participants without any formal meditation training can have profound spiritual experiences with persistent enhancement of well-being.... "
Du kan läsa artikeln's 'abstract' här. Mer information: bigmind.org
Dan Landgré har studerat Big Mind-processen sedan 2003 och har varit elev till Genpo Merzel i mer än 15 år. Som avslutning på en utbildning (2005) skrev Dan en uppsats om processen, den finns tillgänglig på transpersonell.se: (här)
Dan Landgré AB, och andra organisationer, arrangerar regelbundet "The One Mind"-workshops i Sverige där deltagarna får genomgå processen under Dans ledning (se lista 'bigmind facilitators' ). Om du är intresserad av att delta, kontakta Dan.